Šport

Klub vodného póla Nováky

Novácky vodnopólový klub dlhodobo patrí k najúspešnejším športovým zoskupeniam v regióne Hornej Nitry.

V seniorskej kategórii klub vybojoval 12-krát Slovenský pohár a 13-krát Slovenský titul. V nedávnej minulosti sa pravidelne zúčastňoval na európskych súťažiach, predovšetkým Liga Majstrov alebo Pohár víťazov pohárov. Najvýraznejší úspech dosiahol klub v roku 1998, kedy sa prebojoval až do štvrťfinále súťaže Pohár víťazov pohárov.

Vodnopólový klub z Novák vychoval veľký počet olympionikov, ktorí sa zúčastnili na OH 1992 v Barcelone a OH 2000 v Sydney.

V súčasnosti sa pozornosť venuje predovšetkým výchove a napredovaniu mládeže, výsledkom čoho je dominancia v každej z mládežníckych kategórií nielen v Slovenských majstrovských zápasoch, ale aj nezanedbateľné úspechy na medzinárodnej úrovni.


Názov Klub vodného póla Nováky, o.z.
Sídlo Partizánska 297/17, 972 71 Nováky
IČO 422820021
DIČ 2023944450
Bankové spojenie 5050384543/0900
Kontakt Ing. Michal Gogola, 0905 298 275
gogola.michal@gmail.com